Gordion SK

Derneğin İlk Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

Derneğin İlk Olağan Genel Kurul Toplantı Gündemi

05-03-2022

KAMUOYUNA DUYURU
Gordion Spor Kulübü Derneği İlk Genel Kurul Toplantısı

Derneğin İlk Genel Kurul toplantısının 20/03/2022 tarihinde saat:10:00 da Ehlibeyt Mahallesi Ceyhun Atuf Kansu Cadde Dış Kapı No:126 İç Kapı No:12 Çankaya/Ankara adresinde aşağıdaki gündeme göre yapılmasına, çoğunluk sağlanamaması veya ertelenmesi halinde 27/03/2022 tarihinde aynı yer, saat ve gündem ile yapılmasına, üyelere toplantının derneğin resmi internet siteleri olarak kullanılan www.gordionsporkulubu.org.tr ve www.ankarayuzmekurslari.com adreslerinde bildirim ile duyurulmasına karar verilmiştir.

GÜNDEM_______________________________________:

1.  Açılış ve yoklama.
2.  Divan heyetinin teşkili, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunması.
3.  Divan heyetine toplantı tutanaklarını imzalama yetkisinin verilmesi.
4.  Yönetim Kurulu Başkanının konuşması
5.  Yönetim kurulu raporlarının görüşülmesi ve yönetim kurulunun ibrası
6.  Tüzük değişikliğinin görüşülmesi ve yeni tüzüğün oylanarak kabulü
7.  Dernek Tahmini Bütçesinin görüşülmesi ve kabulü
8.  Dernek organlarının seçimi
9.  Dilek ve temenniler
10. Kapanış

Haber